Kinderdagverblijf Kids Move


Voor kids van 0-3 jaar te Boechout.

Maandag tot vrijdag van 7u-18u!

Kinderdagverblijf Kids Move

Betrouwbare opvang bieden aan baby's en peuters in een evoluerende omgeving en tijd, met respect voor elk kind en hun emoties. Dit in een geborgen sfeer zodat elk kind zich kan ontplooien en zijn talenten mag ontdekken. Communicatie met en participatie van ouders is hierbij essentieel, en hiervoor staat een deskundig team garant.

Visie ouder / kind

Ouders worden beschouwd als de belangrijkste en meest invloedrijke personen in het leven van hun kinderen. Daarom streven we naar een warme kwalitatieve opvang waarin kinderen en ouders centraal staan met oog op openheid, liefde en gezelligheid! De wensen en visies rond opvoeden en kinderopvang worden steeds beluisterd en ernstig genomen. We gaan ervan uit dat we als kinderdagverblijf steeds kunnen en moeten groeien en evolueren, en door het delen in de rijke ervaring van ouders kunnen wij mee evolueren met hun kinderen die wij opvang bieden.

Ouderparticipatie

Bij Kids Move streven we naar een open houding waar alle ouders en kinderen zich thuis kunnen voelen. Elke ouder wordt gerespecteerd en aanvaard in zijn 'eigenheid'. Daarom bieden wij als EXTRA ouder/kind lessen. Er worden 2 maandelijks sessies georganiseerd waar ouders vrijblijvend aan kunnen deelnemen samen met hun kind. Soms is dit tijdens de week, soms in het weekend. We proberen dit zo te organiseren zodoende de meeste ouders aanwezig zouden kunnen zijn. 

Pedagogische visie

Het pedagogisch aanbod is aangepast aan de vraag en de draagkracht van het kind. Omdat we weten dat ieder kind ontwikkeld op zijn eigen tempo hebben wij bijzondere aandacht voor de veiligheid en het zelfvertrouwen van de kinderen. ALS HET KIND ZICH VEILIG VOELT, ZAL HIJ ZICHZELF UITDAGEN. Een kind leert door het 'doen'. Zo leert hij zijn wereld kennen, kan er zelfvertrouwen groeien en respect. We werken met een daglijn om kinderen een houvast te bieden en een veilig gevoel te geven. 

Spelen

De speelruimte is ingedeeld in aparte hoekjes met speelgoed per soort (constructief speelgoed, knuffels, auto's,...).
Er wordt voldoende en gevarieerd speelgoed aangeboden waardoor de baby's persoonlijk aangetrokken worden. Er wordt speelgoed aangeboden voor verschillende leeftijden. De oudere kindjes moeten de kans krijgen hun motoriek te verfijnen en hun talenten te ontdekken/ontwikkelen vb. puzzelen, schilderen. De leefruimtes zijn ruim genoeg zodat de kinderen zich vrij kunnen bewegen. Van zodra het kan gaan de kinderen buiten in de kleine schaduwrijke tuin spelen. Ook de baby's gaan mee de tuin in met stimulerend speelgoed en genieten zo mee van het buiten zijn.

Eten

Het geven van flesjes wordt aangepast aan het ritme van de baby's en ouders. De kleine kinderen eten op hun eigen ritme. De kinderbegeleidsters stimuleren de kindjes alleen te eten en dit op hun eigen tempo. De kinderen worden steeds positief benaderd in hun pogingen ook al is alle begin moeilijk. Het kind mag zich hierbij vuil maken en krijgt voldoende tijd om het zelf te proberen.
De peutertjes eten allemaal samen rond 11u. Zij bepalen zelf hoeveel ze eten en wat ze bij vragen. Ze worden gestimuleerd om te eten en van alles te proeven maar worden nooit verplicht om te eten of iets te eten wat ze niet lusten. We zorgen ervoor dat het eetmoment een leerrijk (benoemen van het eten) en ontspannend gebeuren blijft.

Slapen

Rust is belangrijk, het kind kan op elk moment gaan slapen, we volgen hierin zoveel mogelijk het eigen ritme. We houden dan ook geen rekening met eetmomenten. Wanneer het kind moe is, mag die gaan slapen, en kan daarna iets eten. Wij passen ons aan aan jouw kind. Het ene kind heeft meer rust nodig dan het andere en we willen dit zoveel mogelijk respecteren. Immers, een uitgerust kindje voelt zich goed in zijn vel en kan zo genieten van allerlei speelgoed en het groepsgebeuren. De slaapsituatie verloopt in een rustige omgeving: verduisterde slaapkamer met tutjes bij de hand. De kindjes slapen elk in hun eigen bedje met een slaapzak dat ze van thuis meenemen.

Wenbeleid

Wanneer men de eerste maal naar het kinderdagverblijf komt krijgt het kindje veel indrukken en moet het zich aanpassen aan een nieuwe omgeving en begeleidsters.

Dit is toch een ingrijpende gebeurtenis en daarom verkiezen wij dit geleidelijk aan te laten verlopen. Bij het intake-gesprek krijgen de ouders een rondleiding in het leefgroepje waar hun kindje zal opgevangen worden en ze worden voorgesteld aan de begeleidsters. Dan kan er een eerste maal kennis gemaakt worden en kan er reeds informatie uitgewisseld worden. Het kindje verblijft dan even samen met de ouders in de leefgroep en er worden dan enkele wenmomenten afgesproken. 

Het kindje komt minimum 2 tot 3 momenten wennen en dat gebeurt als volgt: de eerste maal wisselen de begeleiders en ouders informatie uit en na een tijdje blijft het kindje zonder de ouders. 

De volgende momenten wordt de opvang telkens iets langer zodat het kindje geleidelijk went aan de begeleider en aan de andere kinderen. We opteren om het kindje de eerste dagen dicht bij of in de leefruimte te slapen te leggen, zodat het kindje een geborgen gevoel heeft en wat extra toezicht. Eens het kindje zich goed genoeg voelt, krijgt die een bedje in de slaapruimte.

Wie zijn we?


Sigourney / Sisi

Zaakvoerder en verantwoordelijke

Als kleuterjuf heb ik altijd gedroomd om mijn visie rond beweging en ouderparticipatie zo goed mogelijk uit te werken en tot ouders te brengen. Na het starten van de ouder/kindlessen, was ik op zoek om kinderen nog meer te stimuleren en ouders hierbij te helpen. Daarom heb ik besloten om een kinderdagverblijf te starten. Kinderen zien groeien en ontwikkelen en daar aan kunnen bijdragen is gewoon zo mooi!

Kheïsa / Kiki

Contactpersoon en fulltime kinderbegeleider

Kiki heeft een hart voor baby's. Met zelf 3 kindjes heeft ze bakken ervaring, maar daarnaast is ze nu ook de opleiding 'kinderbegeleider' aan het volgen. Ze heeft een grote creativiteit en stimuleert kinderen zelfstandiger te worden. Wat voor haar het belangrijkst is, is dat kinderen zich goed en veilig voelen in de opvang. 

Telefoonnummer: 0476057161


Contact Kinderopvang Kids Move


Adres: Jennevallaan 9A, 2530 Boechout
Mail: kheisa@kidsmove.be
Tel.: +32(0)476057161
Web: www.kidsmove.be

Rekeningnummer Kinderdagverblijf: BE82 0689 4246 5868