Kinderdagverblijf KIDS MOVE

Voor kids van 0-3 jaar te Boechout.
Maandag tot vrijdag van 7u-18u!

Ouderparticipatie

Kids Move streeft naar een open houding waar alle ouders en kinderen zich thuis kunnen voelen.
Elke ouder heeft een WELKOM gevoel, van bij de eerste kennismaking tot bij het verlaten van het kinderdagverblijf. Elke ouder wordt gerespecteerd en aanvaard in zijn 'eigenheid'. In de relatie met ouders is er ruimte voor ondersteuning en het leren van elkaar, er wordt NOOIT geoordeeld of beoordeeld. De wensen en visie rond opvoeden en kinderopvang worden steeds beluisterd en ernstig genomen. We gaan ervan uit dat we als kinderdagverblijf steeds kunnen en moeten groeien en evolueren, en door het delen in de rijke ervaring van ouders kunnen wij mee evolueren met hun kinderen die wij opvang bieden.

Pedagogische visie

Het pedagogisch aanbod is aangepast aan de vraag en de draagkracht van het kind.
Het creëren van een fijne en veilige leefomgeving waar het kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig en evenwichtig persoon is het doel van onze opvang.

Wij hebben bijzondere aandacht voor het 'zelfvertrouwen' ( IK KAN DAT) van de kinderen en hun veiligheid ( ALS HET KIND ZICH VEILIG VOELT, ZAL HIJ ZICHZELF UITDAGEN).
De belevingswereld staat centraal, een kind leert door het DOEN, zo leert hij zijn wereld kennen, kan er vertrouwen groeien, zelfzekerheid en respect.

Eten

Het geven van flesjes wordt aangepast aan het ritme van de baby's, dit in overleg met de ouders. De kleine kinderen eten op hun eigen ritme en wanneer een kindje slaapt of moe is, wordt het eetmoment aangepast. We kiezen ervoor om de rust van het kindje niet te verstoren.

De kindbegeleidsters stimuleren de kindjes alleen te eten en dit op hun eigen tempo. De kinderen worden steeds positief benaderd in hun pogingen ook al is alle begin moeilijk. Het kind mag zich hierbij vuil maken en krijgt voldoende tijd om het zelf te proberen.

De peutertjes eten allemaal samen rond 11u. Zij bepalen zelf hoeveel ze eten en wat ze bij vragen. Ze worden gestimuleerd om te eten en van alles te proeven maar worden nooit verplicht om te eten of iets te eten wat ze niet lusten. We zorgen ervoor dat het eetmoment een leerrijk (benoemen van het eten) en ontspannend gebeuren blijft.

Visie ouder / kind

Kids Move streeft naar een warme kwalitatieve opvang waarin het kind centraal staat, waarbij de ouders beschouwd worden als de belangrijkste en meest invloedrijkste personen in het leven van hun kinderen en waarbij de medewerkers elke dag hun best doen om een dynamische opvang van de kinderen te waarborgen met oog voor warmte, openheid, liefde en gezelligheid!

Kids Move

Betrouwbare opvang bieden aan baby's en peuters in een evoluerende omgeving en tijd, met respect voor elk kind en hun emoties. Dit in een geborgen sfeer zodat elk kind zich kan ontplooien en zijn talenten mag ontdekken. Communicatie met en participatie van ouders is hierbij essentieel, en hiervoor staat een deskundig team garant.

Spelen

De speelruimtes zijn ingedeeld in aparte hoekjes met speelgoed per soort (constructief speelgoed, knuffels, auto's,...).

Er wordt voldoende en gevarieerd speelgoed aangeboden waardoor de baby's persoonlijk aangetrokken worden. Er wordt speelgoed aangeboden voor verschillende leeftijden. De oudere kindjes moeten de kans krijgen hun motoriek te verfijnen en hun talenten te ontdekken/ontwikkelen vb. puzzelen, schilderen. De leefruimtes zijn ruim genoeg zodat de kinderen zich vrij kunnen bewegen. Van zodra het kan gaan de kinderen buiten op het terras en in de tuin spelen. Ook de baby's worden vaak op een mat gelegd met stimulerend speelgoed en genieten zo mee van het zonnetje.

Slapen

Rust is belangrijk, het kind kan op elk moment gaan slapen, we volgen hierin zoveel mogelijk het eigen ritme.

Het ene kind heeft meer rust nodig dan het andere en we willen dit zoveel mogelijk respecteren. Immers, een uitgerust kindje voelt zich goed in zijn vel en kan zo genieten van allerlei speelgoed en het groepsgebeuren. De slaapsituatie verloopt in een rustige omgeving: verduisterde slaapkamer, knuffels en tutjes bij de hand. De kindjes slapen elk in hun eigen bedje met een slaapzak aan.

Wanneer men de eerste maal naar het kinderdagverblijf komt krijgt het kindje veel indrukken en moet het zich aanpassen aan een nieuwe omgeving en begeleidsters.

Dit is toch een ingrijpende gebeurtenis en daarom verkiezen wij dit geleidelijk aan te laten verlopen. Bij het intake-gesprek krijgen de ouders een rondleiding in het leefgroepje waar hun kindje zal opgevangen worden en ze worden voorgesteld aan de begeleidsters. Dan kan er een eerste maal kennis gemaakt worden en kan er reeds informatie uitgewisseld worden. Het kindje verblijft dan even samen met de ouders in de leefgroep en er worden dan enkele wenmomenten afgesproken. 

Het kindje komt minimum 3 tot 4 momenten wennen en dat gebeurt als volgt: de eerste maal 3 uren waarbij de begeleiders en ouders informatie uitwisselen en na een tijdje blijft het kindje nog 2 uur zonder de ouders. 

De volgende momenten wordt de opvang telkens iets langer zodat het kindje geleidelijk went aan de begeleider en aan de andere kinderen. We opteren om het kindje de eerste dagen dicht bij de leefruimte te slapen te leggen, zodat het kindje een geborgen gevoel heeft en wat extra toezicht. Eens het kindje zich goed genoeg voelt, krijgt die een bedje in de slaapruimte.

Wie zijn we?


Sigourney / Sisi

Zaakvoerder en verantwoordelijke

Als kleuterjuf heb ik altijd gedroomd om mijn visie rond beweging en ouderparticipatie zo goed mogelijk uit te werken en tot ouders te brengen.

Prijzen

We werken met een vaste maandprijs. Hierdoor blijft de prijs hetzelfde, gedurende alle maanden, totdat je kind naar school gaat. 

Het maandbedrag is berekend aan 46 geopende weken en 6 sluitweken: 

3 weken zomervakantie / 1 week kerstvakantie / 1 week paasvakantie / 5 snipperdagen*

*Snipperdagen = wanneer je kind ziek is of je wil een keertje op weekend gaan -> je mag deze invullen wanneer je zelf wil.

5 dagen / week

€575

/ maand

4 dagen / week

€460

/ maand

3 dagen / week

€345

/ maand

2 dagen / week

€230

/ maand

Wat zit er in de prijs inbegrepen?

 • Pampers (van het merk Pampers)
 • Vochtige doekjes (Pampers / Zwitsal)
 • Wasproducten (Zwitsal)
 • Zakdoekjes
 • Snackjes* / eten* / drinken -> *flesvoeding voorzien de ouders zelf

Wat brengen de ouders mee?


 • Reserve bovenkleding en onderkleding
 • Onderhemdjes of body
 • Extra sokken
 • Aangepast schoeisel (regenlaarsjes, sandalen, ...) -> afhankelijk van het weer
 • Zonnepet/-hoedje -> tijdens de lente/zomer
 • Pantoffels indien gewenst -> anders sokken/blote voeten
 • Geef tijdens de zindelijkheidstraining voldoende extra reservekledij mee en voorzie je kind van gemakkelijke kledij.
 • Als je kindje een fopspeen meekrijgt, gelieve een reserve mee te brengen die in het kinderdagverblijf mag blijven.