Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Kids Move

Betrouwbare opvang bieden aan baby's en peuters in een evoluerende omgeving en tijd, met respect voor elk kind en hun emoties. Dit in een geborgen sfeer zodat elk kind zich kan ontplooien en zijn talenten mag ontdekken. Communicatie met en participatie van ouders is hierbij essentieel, en hiervoor staat een deskundig team garant.

Visie ouder / kind

Ouders worden beschouwd als de belangrijkste en meest invloedrijke personen in het leven van hun kinderen. We zijn nieuwsgierig en hebben oor/oog voor wensen van ouders. Wanneer ouders zich welkom en begrepen voelen, zullen kinderen dit ook makkelijker doen. Daarom kiezen we voor openheid en transparantie. 

Ouderparticipatie

Openheid en transparantie krijgen we niet zomaar. Dit doen we door ouders ook buiten de opvanguren mee te nemen in het hele Kids Move gebeuren. Ouders kunnen elkaar en ons beter leren kennen. Ieders aanvaard in zijn 'eigenheid'. Dit doen we door ouder / kind dagjes te organiseren zoals: Kerstmarktje, knuffelturnen,...

Pedagogische visie

Voor het pedagogisch aanbod kijken we naar Montessori. Zo gaan we werken met roulerende systemen, kasten waar het speelgoed zichtbaar in staat, een veilige en nette basis maken waar kinderen niet overprikkeld worden door een te groot aanbod. Maar eerst kijken we naar het welbevinden van het kind.

Spelen

De speelruimte is mooi open, maar ook met duidelijke hoekjes. We werken met roulerende systemen van 2 weken hetzelfde materiaal. Zo krijgen de kinderen de kans om alles te ontdekken op eigen tempo. Van zodra het kan gaan de kinderen buiten in de kleine schaduwrijke tuin spelen. Ook de baby's gaan mee de tuin in met passend materiaal en genieten zo mee van het buiten zijn.

Eten

Onze baby'tjes eten op eigen ritme. Rond 11u eten de peuters waarbij de grotere peuters de kans krijgen om zelfstandig te eten. Het kind mag zich hierbij vuil maken en krijgt voldoende tijd om het zelf te proberen. De kinderen bepalen zelf hoeveel ze eten en wat ze bij vragen. Dit zorgt ervoor dat ze zelf aanvoelen wat ze kunnen eten en nodig hebben. Dit alles gebeurt in een ontspannen en leuke sfeer.

Slapen

Rust is belangrijk. Baby's hebben nog een eigen ritme en slapen wanneer ze dat nodig hebben. Ook onze andere kids gaan slapen wanneer ze het nodig hebben, maar kijken ook naar de gezamenlijke slaapmomenten. Er zijn vaste slaapmomenten voor onze jongere peuters alsook voor de grotere peuters. Zo hebben ze de kans om in alle stilte te rusten. 

Wenbeleid

Wanneer men de eerste maal naar het kinderdagverblijf komt krijgt het kindje veel indrukken en moet het zich aanpassen aan een nieuwe omgeving en begeleidsters.

Dit is toch een ingrijpende gebeurtenis en daarom verkiezen wij dit geleidelijk aan te laten verlopen. Bij het intake-gesprek krijgen de ouders een rondleiding in het leefgroepje waar hun kindje zal opgevangen worden en ze worden voorgesteld aan de begeleidsters. Dan kan er een eerste maal kennis gemaakt worden en kan er reeds informatie uitgewisseld worden. Het kindje verblijft dan even samen met de ouders in de leefgroep en er worden dan enkele wenmomenten afgesproken. 

Het kindje komt minimum 2 tot 3 momenten wennen en dat gebeurt als volgt: de eerste maal wisselen de begeleiders en ouders informatie uit. Gaat het goed, dan mag mama/papa al even kort weggaan. 

Het volgende moment wordt de opvang iets langer zodat het kindje geleidelijk went aan de begeleider en aan de andere kinderen. We opteren om het kindje de eerste dagen dicht bij of in de leefruimte te slapen te leggen, zodat het kindje een geborgen gevoel heeft en wat extra toezicht. Eens het kindje zich goed genoeg voelt, krijgt die een bedje in de slaapruimte.

Wie zijn we?

Sigourney / Sisi

Zaakvoerder en verantwoordelijke

Als kleuterjuf heb ik altijd gedroomd om mijn visie rond beweging en ouderparticipatie zo goed mogelijk uit te werken en tot ouders te brengen. Na het starten van de ouder/kindlessen, was ik op zoek om kinderen nog meer te stimuleren en ouders hierbij te helpen. Daarom heb ik besloten om een kinderdagverblijf te starten. Kinderen zien groeien en ontwikkelen en daar aan kunnen bijdragen is gewoon zo mooi!

Kheïsa / Kiki

Verantwoordelijke / kinderbegeleider

Kiki heeft een hart voor baby's. Met zelf 3 kindjes heeft ze bakken ervaring. Door haar extra opleiding als kinderbegeleider kan ze haar grote passie blijven uitoefenen en zorgen voor jullie kleine schatjes. Ze heeft een grote creativiteit en stimuleert kinderen zelfstandiger te worden. Wat voor haar het belangrijkst is, is dat kinderen zich goed en veilig voelen in de opvang. 


Contact Kinderdagverblijf Kids Move


Adres: Jennevallaan 9A, 2530 Boechout
Mailkinderopvang@kidsmove.be
Tel.: +32(0)476057161
Web: www.kidsmove.be

Rekeningnummer Kinderdagverblijf: BE82 0689 4246 5868